66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Oppvaskmaskin
Problem Årsag og løsning
Oppvaskmaskinen vil ikke starte

Sjekk følgende før du tilkaller service:
Er det lys på displayet?
Er det strøm til maskinen?
Har det gått en sikring?
Er HFI slått fra?
Er lokket ordentlig lukket?

 

Oppvaskmaskinen tar ikke vann inn (skriver feilkode E10 i evt. display)

Maskinen har tilkoblingsproblemer.
Sjekk om det er åpnet for vann til maskinen.
Sjekk om det er sprekk/knekk på tilkoblingsslangen.
Er det problemer med vanntrykket?

 

Det ligger vann i bunnen av oppvaskmaskinen (skriver E20 i evt. display)

Maskinen har avløpsproblemer.
Sjekk avløpet under vasken.
Rens filteret i bunnen av maskinen.

 

 

Oppvaskmaskinen oppfører seg merkelig (skriver E30-E90 i displayet)

Kontakt kundeservice

 

Oppvaskmaskinen slår ut HFI

Kontakt kundeservice

 

 

Oppvaskmaskinen gir støt

Sjekk om den er koblet til jording. 

 

 

Oppvaskmaskinen kan ikke varme opp vannet 

Varmeapparatet er defekt

 

Kontakt kundeservice

 

Oppvaskmaskinen vasker ikke rent, serviset er skittent

Tilstoppede filtre
Tilstoppede filtre minimerer vanngjennomstrømningen til pumpen. Det pumpes mindre vann rundt til oppvask og vanntrykket blir lavere. Skyllingen og vasken av serviset blir dårligere.

 

Ta filtrene ut og tøm dem. Rengjør filtrene under rennende vann med en børste. Ved rengjøring av finfilteret er det viktig å rense det på baksiden, selv om det ser rent ut på oversiden.

 

Matrester i filtrene kan skylles opp igjen i oppvasken. Hvis det ser ut som om det ligger sand eller grus i bunnen av for eksempel kopper, skyldes det matrester fra filtrene.

Blokkerte spylearmer

 

Ta spylearmene ut og rens under vannkranen og sørg for at alle hull ikke er tilstoppet.
Lange kjøkkenredskaper som er plassert i bestikkurven kan blokkere den øverste spylearmen. Tynne kjøkkenredskaper, eller bestill med tynne skafter som er plassert i bestikkurven kan stikke gjennom bestikkurvens hull og blokkere den nederste spylearmen.

 

Legg lange kjøkkenredskaper i den øverste kurven. Plasser tynnskaftet bestikk med skaftet oppad i bestikkurven. Hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med bestikkbakker i den øverste kurven, er det en fordel å plassere tynnskaftet bestikk i bestikkbakken.

 

Tilstoppede spylearmer
Fruktkjerner og lignende fremmedlegemer som kan passere grovfilteret kan tilstoppe hullene i spylearmene. Spylingen av serviset vil bli dårligere.

 

Fruktkerner og lignende fremmedlegemer som kan passere grovfilteret, kan tette hullene i spylearmene. Spylingen vil dermed bli dårligere.

 

Gammel såpe

Såpe som ikke har stått lenge kan dele seg i lag. Når man bruker av det øverste lag, kommer det for lite vaskemidler i oppvaskmaskinen. Klor i såpen kan være fordampet hvis såpen har stått for lenge. Hvis det er for lite klor eller blekemiddel i såpen vil for eksempel tekopper ikke bli rene.
Bland eller rist såpen før den brukes. Sørg for at såpebeholderen alltid holdes tett lukket.

 

Dårlige dreneringsforhold
Hvis dreneringsslangen har langt fall tilbake mot oppvaskmaskinen, kan det føre til at skittent vann strømmer tilbake til maskinen.
Hev dreneringsslangen opp i nivå med maskinens overkant, så nær maskinen som mulig. Se bruksanvisningen.

 

Feil programvalg
Vask ved for lav temperatur eller i for kort tid kan gi et dårlig oppvaskresultat.
Velg et program med høyere temperatur og lengre vasketid.

 

Dårlig eller ingen skylling
Ved fylling av oppvaskmaskinen er det viktig å fjerne matrester fra serviset. Hvis maskinen ikke skal vaske opp med det samme, kan matrester tørke inn. Rester at sterke matvarer, f.eks. chili, paprika, ketchup og lignende kan etse inn i serviset hvis det får lov å bli sittende. Andre matrester som f.eks. egg og spinat vil brenne seg fast til serviset i stedet for å bli vasket av når det utsettes for det varme vannet i hoved vasken.

 

Skyll alltid serviset av før oppvask, enten i kjøkkenvasken eller bruk oppvaskmaskinens skylleprogram.

 

Servicet har hvitt belegg

For lite såpedosering medfører at det ikke er nok vaskeaktive stoffer i vannet. Det gir kalksåpeforbindelser på serviset.


Les alltid doseringsveiledningen på såpeemballasjen, da doseringen varierer fra det ene oppvaskmiddelet til et annet.

 

Ingen saltdosering
Manglende salt i oppvaskmaskinens kalkningsprosess gir kalkbelegg på serviset.

 

Kontroller at det er salt i kalkningsanlegget.

 

Feil saltdosering
Hvis oppvaskmaskinens saltdosering er innstilt for lavt, vil det bli dosert for lite salt i hver oppvask. Det vil medføre kalkbelegg på serviset.

 

Kontroller at oppvaskmaskinens saltdosering er innstilt korrekt slik at det stemmer overens med vannets hardhet. Det lokale vannverket kan opplyse om vannets hardhet.

Feil salt


Fint filersalt har tendens til å seg. Vannets gjennomstrømning gjennom kalkningsanlegget blir vanskeligere, og kalken fra vannet blir ikke fjernet effektivt nok. Det tilbakeværende kalket i vannet vil vise seg som kalkbelegg på serviset.
Bruk grovt filtersant i kalkningsanlegget.

 

Det kommer rustflekker på serviset

Unngå å vaske f.eks. eggedeler og ostehøvler i oppvaskmaskinen

 

Serviset har en blåaktig eller klemt overflate

For høy dosering av skyllemiddel


For mye skyllemiddel i siste skyll setter seg som en blåaktig hinne på serviset. Hvis hinnen ikke fjernes, kan den brenne fast ved gjentakende vask og tørk.


Sett ned dosering av skyllemiddel.

 

Tørk lokket til vaskemiddelbeholderen.

 

Hvis lokket ikke er lukket korrekt vil skyllemiddelet komme ut i oppvaskvannet.

 

Kontroller om det er smuss rundt beholderens åpning.

 

Kontroller lokkets gummipakning.

 

Vær oppmerksom på at lokket er lukket korrekt.

 

Serviset er vått etter endt oppvask

Fordypning i bunnen av kopper og glass
Sjekk om det er påfylt skyllemiddel

 

I bunnen av kopper og glass kan det stå vann som ikke fordamper under tørkingen. Dette vannet medfører at det er fuktig i oppvaskmaskinen slik at resten av serviset også virker vått.


Tørk vannet opp med et
Tør vandet op med en oppvaskklut når oppvaskmaskinen er ferdig. La deretter oppvaskmaskinens dør stå på klem i minimum 30 minutter før oppvaskmaskinen tømmes.

 

Kjøkkenutstyr av plast og tre
Plast og tre tørker ikke så godt som glass og porselen. Når det er mye plast- eller tredeler i oppvaskmaskinen vil det være mye kondensvann i oppvaskmaskinen etter tørking.


Ta plast- og tredeler ut av oppvaskmaskinen og tørk dem av med en oppvaskklut. La deretter oppvaskmaskinens dør stå på klem i min. 30 min før oppvaskmaskinen tømmes.

 

Om L’EASY

Det er mer enn 30 år siden vi tok imot den første ordren på telefon, og siden har det gått sterkt. Internett har gjort det enkelt, og handler du hos L'EASY blir det enda enklere. Hver eneste dag kjører vi nemlig ut elektronikk og hvitevarer til nordmenn over hele landet.

Les mer om L’EASY >>