66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Komfyr
Problem Årsag og løsning
Komfuret virker ikke

Tjek følgende, inden du tilkalder service:
Er der lys i displayet?
Er der strøm til komfuret?
Er der sprunget en sikring?
Er HFI relæ slået fra?

 

Komfuret giver stød

Tjek om det er tilsluttet med jordforbindelse  

 

Komfyren varmer ikke på alle kokeplater

Sjekk sikringsskapet

 

Det kan ha gått en sikring – Alternativt kontakt Kundeservice

 

Kokesonene på en glasskeramisk plate varmer ikke nok

Kjøkkenutstyret er ikke flatt i bunnen.
Kontroller kjøkkenutstyrets bunn. Se under ovenfra


Kjøkkenutstyret passer ikke til kokesonen
For den beste og raskeste utnyttelsen av varmen skal kjøkkenutstyret dekke hele sonen, eller være litt større. Hvis kjøkkenutstyret er for lite, går det for mye varme til spille. Samtidig blir rengjøringen vanskeligere hvis noe koker over. Det overkokte vil renne ned på den varme kokesonen og brenne seg fast. Husk at det kan være litt i en stor gryte.

 

Bruk et kokekar som passer til kokesonene.


Kontrollér kogezonens opvarmningstid ved at gøre følgende: Kom 1 liter vand i en stålgryde med låg. Bring vandet i kog på højeste trin og mål opvarmningstiden. Opvarmningstiden for de enkelte kogezoner er følgende:

 

Kontroller kokesonens oppvarmingstid ved å gjøre følgende: Ta 1 liter vann i en stålgryte med lokk. Bring vannet til koking på det høyeste trinnet og mål oppvarmingstiden. Oppvarmingstiden for de enkelte kokesoner er følgende:

 

Ca. 25 min på 12 cm kokesone
Ca. 13 min på 14 cm kokesone
Ca. 10 min på 18 cm kokesone
Ca. 8 min på 21 cm kokesone

 

Det er anvendt et kokekar av aluminium
Aluminium er et godt materiale for stille matlaging, men det gir lengre oppkokingstider.

 

Bruk et kokekar av rustfritt stål når det ønskes rask oppkoking.

 

Brug kogegrej af rustfrit stål, når der ønskes hurtig opkogning

 

Kokesonene slås av og på hele tiden, selv på høyeste trinn

Overopphetingssikringer slås av og på uavhengig av innstillingstrinn
Det er de innebygde overopphetingssikringene som sikrer at den glasskeramiske platen ikke blir overopphetet. Det vil forekomme oftest når det anvendes et kokekar med skjev bunn, eller et kokekar som ikke passer til kokesonene.

 

Kokesonene skal slås av og på, også på høyeste trinn. Det er en innebygd sikkerhet. Hvis problemet er stort, så prøv å kontrollere kokekaret.

 

Induksjonssonene støyer og klikker

Induksjonsspole og ventilator avgir lyd


Det vil forekomme støy fra induksjonsspolene og ventilatoren under bruk. På de laveste innstilingene vil det være klikklyder. Klikklydene forekommer når varmens slås av og på.


Noen kokekar kan forsterke støyen.
Kokekar med tynn bunn kan forsterke støyen.


Hvis støyen virker veldig genererende kan det være en løsning å skifte kokekar.

Den glasskeramiske platen er skjoldet

Fukt eller rester fra rengjøringsmiddel

 

Den glasskeramiske platen har vært fuktig ved oppvarming og/eller det sitter igjen rester med rengjøringsmiddel på platen.
Etter rengjøring av den glasskeramiske platen skal det først tørkes av med en fuktig klut for å fjerne rester fra rengjøringsmiddelet.

 

Deretter tørkes den av med en tørr klut. Det er viktig at platen er tørr når den skrus på.  

 

Det er sølvlignende flekker på den glasskeramiske platen som ikke kan fjernes ved rengjøring. Det ser ut som om flekkene ligger under glasset.

Det er aluminiums avflekking fra grytene

 

Det kan forekomme både fra aluminiumsgryter og fra stålgrytene med sandwichbunn. Det ligger på oversiden av glassplaten og kan fjernes.

 

Flekkene er vanskelig å fjerne, men det gjøres på følgende måte:

 

1. Ta et par dråper rengjøringsmiddel til glasskeramisk på flekken
2. Bruk et stykke tørkepapir og gni hardt med en finger over flekken. Det skal legges krefter i
3. Når flekken løsner, ses det som gråe flekker på tørkepapiret

 

Gjenta evt. behandlingen.

 

Fastbrent smuss er umulig å gjerne på emaljerende kokeplater 

Sukkerholdige ting brenner veldig fast i emaljen

 

Overkok, og spesielt sukker og sukkerholdige retter kan brenne seg veldig fast i emaljen, men kan fjernes.

 

Emaljebelegget er i prinsippet flytende glass som er lagt over masseplaten. Emaljen er meget hard og kan tåle en hardhendt behandling.


Rengjør de emaljerende masseplatene på følgende måte:

 

1. Fjern kraftig innbrente matrester med et barberblad
2. Rengjør platen med flytende skurekrem og en grov svamp
3. Skrubb godt
4. Tørk av med rent vann
5. Brenn resterende matrester bort ved å skru på høyeste trinn

 

Avbrenn kun en plate om gangen da det blir meget varmt.

 

Om L’EASY

Det er mer enn 30 år siden vi tok imot den første ordren på telefon, og siden har det gått sterkt. Internett har gjort det enkelt, og handler du hos L'EASY blir det enda enklere. Hver eneste dag kjører vi nemlig ut elektronikk og hvitevarer til nordmenn over hele landet.

Les mer om L’EASY >>