66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Kjøl & frys
Problem Årsag og løsning
Kjøleskapet/fryseren virker ikke

Før du ringer til service, kontroller du følgende:
Er det noe lys på skjermen eller i skapet?
Er det strømtilgang til ovnen?
Har det gått en sikring?

 

Kjøleskapet/fryseren bråker

Kjøleskapet/fryseren bråker


Sirkulasjonslyd, bobler/syter/klukker

 

Et kjølesystem har et bestemt lydnivå når det arbeider. Lydene kan beskrives som en klukkende, susende eller dryppende lyd. Disse lydene skyldes kjølevæsken som sirkulerer i rørsystemet. Forutsatt at disse lydene ikke er ekstreme, må de betraktes som ganske normale.

 

Kompressorstøy, summer / lyder metallisk / vibrerer

 

Kompressoren er en motor som driver en pumpe. Dette vil gi en summende eller pulserende lyd. Frostfrie produkter har også en vifte innebygd i skapet for sirkulasjon av luften. Dette gir en virvlende eller blåsende lyd. En skarp knekkende lyd kan være rørsystemet som utvider seg eller trekker seg sammen, avhengig av om skapet avrimer eller avkjøler / fryser. Alle disse lydene må betraktes som normale.

 

Kabinettstøy, knekker / banker / klikker


Det er ekspansjonsstøy ved avfrosting, og det er en helt normal reaksjon mellom skapet og fordamperen. Det er en termisk utvidelse mellom komponentene. Ikke bekymre deg, produktet fungerer som det skal, og knekke- eller bankelyder forstyrrer/ødelegger ikke strukturen og ytelsen. Lyden kan forekomme flere ganger om dagen.

 

Vibrasjonslyder, vibrerer / rasler


Kontroller om rørsystemet på baksiden av produktet berører kabinettet eller bakveggen. Dette har ingen innflytelse på produktets ytelse. Sjekk også om det er noe på toppen av skapet.

 

Klikkelyder

 

Det er termostaten som styrer kompressoren, noe som kan forårsake svake klikk når termostaten slås på og av.

 

Det er vann på bunnen av kjøleskap / fryserom - eller under grønnsakskuffene i kjøleavdelingen.

Blokkert avrimningsslange


Slangen som styrer avrimningsvannet er blokkert. Dette kan skje hvis emballasjen eller maten berører forkjøleren og fryser. Ved avriming vil små stykker av emballasje eller matvarer skyve avfrostingsvannet inn i slangen og blokkere det.


Rengjør avløp (det lille hullet på baksiden av skapet) med en piperenser.

 

Fryseren lager mye rim

Fuktig luft kommer inn i fryseren.


All frost i en fryser skyldes fuktig luft som har trengt inn fryseren. Dette skjer ved normal åpning / lukking, for eksempel når man legger inn varer. Derfor kreves det også regelmessig avfrosting for at fryseren skal fungere optimalt.


Vedvarende rimdannelse kan skyldes at døren står på klem, eller at skuffene ikke skyves ordentlig inn slik at døren ikke lukkes ordentlig. Dette kan også skyldes at tetningslisten ikke ligger helt inntil karmen, noe som kan innebære at det er nødvendig med service.


Sjekk om døren lukkes ordentlig og om den evt. glir opp igjen etter lukking.

 

Kjøleskap / fryser står og blinker/piper. Den røde knappen lyser (Alarm)

Pass på at begge dørene er helt lukket.


Prøv å holde den røde knappen inne, piper den fortsatt, prøv å slå kabinettet av og på.

 

Temperaturen i fryseren er for høy og frosten er tørr.

Produktet er plassert i et kaldt rom


Et stort flertall av alle kjøleskap / kjøleskap har for tiden bare en termostat og en kompressor. Produktene fungerer optimalt ned til en omgivelsestemperatur på +10 ° C. Hvis omgivelsestemperaturen faller under +10 ° C i lang tid, vil temperaturen i fryseskapet begynne å stige. Dette skyldes at temperaturen i kjøleavdelingen der termostaten er plassert, forblir under normal temperatur (+5° C).

 

Alt dette på grunn av de store intervallene hvor kompressoren ikke kjører.


Sjekk om produktet er i et kaldt miljø, for eksempel. uoppvarmet kjøkken, uthus, vinterhage eller garasje. Hvis det er tilfelle, er det sannsynligvis årsaken til problemet. Produktet er ikke egnet for installasjon i disse miljøene, og skal flyttes til et område med varmere omgivelsestemperatur.

Dårlig lukt i kjøleskapet eller fryseren

Utslipp i listene


Det er utslipp som ligger under forseglingsstripen nederst på døren eller under listen rundt hyllen.

 

Rengjør tetningslisten. Fjern glasshyllene og avmonter listene. Rengjør listene grundig. Bruk Rodalon


Rester av mat i avrimingsskålen på baksiden av skapet

 

Matvarer som berører bakveggen fryser fast til bakveggen. Når isen smelter og renner inn i avløpshullet, vil små biter av mat løpe ut. De er nå oppvarmet i avrimingsskålen, som befinner seg på toppen av kompressoren og begynner å avgi lukt.


Trekk ut skapet og rengjør avrimingsskålen på baksiden av skapet


Meget luktende mat gir lukt til omgivelsene

 

Matvarer som sitron, løk og røkte varer kan gi kjøleskapet lukt, og kan avgi smak til de andre matvarene.

 

Pakk sterk luktende mat i luft- og lukttette beholdere.
Oppbevar sterke luktende matvarer langt fra varer som melk, egg og ost som lett absorberer lukt fra andre matvarer.

 

Kjølemidler kan aldri gi dårlig lukt

 

Kjølemidlene er luktfrie og en lekkasje vil føre til at produktet ikke virker.

Om L’EASY

Det er mer enn 30 år siden vi tok imot den første ordren på telefon, og siden har det gått sterkt. Internett har gjort det enkelt, og handler du hos L'EASY blir det enda enklere. Hver eneste dag kjører vi nemlig ut elektronikk og hvitevarer til nordmenn over hele landet.

Les mer om L’EASY >>